Pasjonuję się inwestycjami i biznesem, od ponad 6 lat zarządzam własnym portfolio inwestując metodą deep value. W procesie koncentruję się na nabywaniu akcji spółek nieefektywnie wycenianych przez rynek, oferujących przy tym duży margines bezpieczeństwa oraz zachowując jednocześnie odpowiedni poziom dywersyfikacji. Skupiam się na wykorzystywaniu narzędzi analizy fundamentalnej (najczęściej czytając godzinami sprawozdania finansowe), szukając głównie spółek niedowartościowanych pod względem konserwatywnie liczonej wartości likwidacyjnej, klasycznych net-netów (cena akcji niższa niż 66% Net-Current-Asset-Value) i sytuacji specjalnych, takich jak różne rodzaje arbitrażu, nieefektywnie wyceniane tender offers czy likwidacje.

Przy analizowaniu inwestycji bywam bardzo ostrożny i często wręcz krytyczny, co uważam za wartościowe i przydatne cechy, wynikające jednocześnie z mojej wysokiej awersji do ryzyka i niechęci do permanentnej utraty kapitału, które wyraźne są również podczas wspólnych analiz w Common Capital. Zdecydowaną większość swojego wolnego czasu poświęcam poszukiwaniom nowych inwestycji, dokształcaniu się w dziedzinie finansów oraz doskonaleniu swoich umiejętności, dzięki czemu udaje mi się osiągać ponadprzeciętne wyniki (~30% CAGR). Moim największym marzeniem jest prowadzenie w przyszłości własnego funduszu inwestycyjnego.