Rynkiem kapitałowym interesuję się od gimnazjum. Jestem zapoznany z rynkiem walutowym i surowcowym, jednak największe doświadczenie posiadam z zakresu analizy papierów wartościowych, głównie akcji. Przy wyborze inwestycji sugeruję się potencjalnymi różnicami między danymi prognozowanymi przez rynek, a danymi rzeczywistymi. To ta różnica jest w mojej ocenie najbardziej cenotwórcza. Jestem analitykiem fundamentalnym. Chociaż badania naukowe nie wykazały przewagi analizy fundamentalnej nad np. podejściem technicznym, to uważam ją za najlepsze narzędzie do opisu niezwykle złożonej rzeczywistości gospodarczej.